O plemeni

Jedná se o malé společenské plemeno, které nelíná, ale vyžaduje větší nároky na péči o srst, která se nestříhá (hlavně ne na packách). V prvních měsících života, není péče o srst tak náročná, ale je třeba na ni od prvopočátku štěňátko zvykat. Já češu 3x v týdnu.  Pravidelně se také musí vytrhávat chloupky z uší a stříhat drápky. Více informací získáte např. na www.denajwen-bolognese.cz 

F.C.I.-Standard č. 196 / 20.04.1998 / GB
BOLOŇSKÝ PSÍK (Bolognese)

Země původu: Itálie
Použití: společenský pes

ZAŘAZENÍ PODLE F.C.I.
Skupina 9 - společenská plemena
Sekce 1 - bišonci a příbuzná plemena
Bez zkoušky z výkonu

KRÁTKÉ HISTORICKÉ SHRNUTÍ
Původ plemene je směšován s původem maltézského psíka, protože jejich vzdálenými předky jsou stejní malí psíci zmínění v latinských spisech Aristotela (384 – 322 př. Kr.) pod označením „canes melitenses“.  Boloňští psíci, známí již v období starověkého Říma, patřili v celé epoše mezi nejoblíbenější dary dávané mocnými tohoto světa. Cosimo de Medici (1389-1464) přinesl ne méně než osm boloňských psíků do Bruselu jako dary pro belgické šlechtice. Filip II, král španělský v letech 1556 až 1598, poté, co obdržel dva boloňské psíky od vévody d´Este, děkoval v dopisu dárci těmito slovy: „tito dva malí psíci jsou nejkrálovštějším darem, který může kdokoliv učinit panovníkovi“. Boloňští psíci jsou vyobrazeni na malbách Tiziana, Pierra Breughela staršího a Goyi.

CELKOVÝ VZHLED
Malý, robustní a kompaktní, s čistě bílou, dlouhou a nadýchanou srstí.

DŮLEŽITÉ POMĚRY
Kvadratická stavba, takže délka trupu je rovna výšce v kohoutku.

POVAHA/TEMPERAMENT
Velmi vážný, celkově ne příliš aktivní. Průbojný, učenlivý, silně vázaný na svého pána a jeho okolí.

HLAVA
střední délky, dosahující 1/3 výšky v kohoutku. Šířka hlavy, měřená na úrovni jařmových oblouků, je shodná s délkou hlavy.

MOZKOVNA
Lebka: mírně ovoidního (vejčitého) tvaru v předozadním směru a spíše plochá v horní části, má však konvexní postranní části; hrbolky čelní kosti jsou dobře vyvinuté. Podélné osy lebky a nosního hřbetu jsou rovnoběžné; čelní vráska je jen slabě zvýrazněná a týlní hrbol jen slabě patrný. Délka lebky je o málo větší než délka tlamy.
Stop:
 dosti výrazný.

OBLIČEJOVÁ ČÁST
Nosní houba: ve stejné linii jako nosní hřbet; při pohledu z profilu je její přední strana vertikální. Je velká a musí být černá.
Tlama:
 Její délka dosahuje 2/5 délky hlavy, nosní hřbet je rovný a postranní části tlamy jsou rovnoběžné, takže přední část tlamy je téměř čtvercová. Oblast spodní části očnice je dobře vytvarovaná.
Pysky:
 horní pysky jsou málo vyvinuté do hloubky, nezakrývají spodní pysky, a spodní profil tlamy je ohraničen spodní čelistí.
Čelisti/Zuby:
 Čelisti normálně vyvinuté, s horními a spodními oblouky navzájem perfektně přizpůsobenými. Zuby bílé, pravidelně vyrovnané, skus silný a úplný. Nůžkový skus, tolerován je klešťový skus.
Oči:
 Posazené téměř v čelní rovině; dobře otevřené, spíše velké než normální velikosti. Oční víčko je kulaté, oční bulva nesmí vystupovat, oční bělmo není viditelné. Okraje očních víček musí být černé a duhovka je tmavě okrové barvy.
Uši:
 vysoko nasazené, dlouhé a svěšené, ale dosti pevné v místě nasazení, takže horní část vnějšího ucha odstává od lebky, vzbuzujíc tím dojem, že hlava je větší než ve skutečnosti.

KRK
bez kožního laloku; jeho délka je rovna délce hlavy.

TRUP
pes má kvadratickou stavbu, délka trupu, měřená od ramenního hrbolku po hrbolek sedací kosti, je rovna výšce v kohoutku.
Kohoutek:
 jen slabě vystupující z hřbetní linie.
Hřbetní linie:
 rovný profil zad a mírně konvexní profil beder harmonicky přecházejí v linii zádě.
Záď:
 velmi mírně spáditá; je velmi široká.
Předhrudí:
 špička hrudní kosti (manubrium) jen slabě vystupující
Hrudník:
 prostorný, dosahuje do úrovně loktů, s dobře klenutým hrudním košem, hloubka dosahuje téměř poloviny výšky v kohoutku.
Spodní linie:
 sleduje profil hrudní kosti, potom mírně stoupá k břichu.

OCAS
nasazen v prodloužení linie zádě, nesen v oblouku nad hřbetem.

HRUDNÍ KONČETINY
v celkovém vzhledu jsou zcela rovné a rovnoběžné vzhledem ke střední rovině těla.
Ramena:
 délka lopatek je rovna 1/4 výšky v kohoutku; vzhledem k horizontále jsou šikmé a jsou blízko vertikále vzhledem ke střední rovině těla. Jejich pohyb je dostatečně volný.
Nadloktí:
 dobře přiléhající k trupu, je téměř stejné délky jako ramena, ale méně šikmé.
Lokty:
 jsou v rovině rovnoběžné se střední rovinou těla.
Předloktí:
 jeho délka je rovna délce nadloktí; sleduje zcela vertikální směr.
Nadprstí a kloub nadprstí:
 při pohledu zpředu navazují na vertikální linii předloktí. Při pohledu z profilu je nadprstí poněkud šikmé.
Přední tlapky:
 oválného tvaru, s tmavými pružnými polštářky tlap a velmi tvrdými černými drápky.

PÁNEVNÍ KONČETINY
v celkovém vzhledu a při pohledu zezadu musí sledovat od hrbolku kosti sedací k zemi zcela vertikální linii; jsou vzájemně rovnoběžné.
Stehna:
 jejich délka je rovna 1/3 výšky v kohoutku. Jdou šikmo shora dolů a zezadu dopředu a jsou zcela rovnoběžná se střední rovinou těla.
Bérec:
 je delší než stehno.
Hlezenní kloub:
 úhel hlezenního kloubu (tibia-tarsální) není příliš sevřený.
Nárt:
 vzdálenost mezi hlezenním kloubem a špičkami prstů je o málo menší než třetina výšky v kohoutku.
Zadní tlapky:
 stejná charakteristika jako přední tlapky, pouze jsou méně oválné.

POHYB
volný, energický, hlava nesena ušlechtile a elegantně.

KŮŽE
po celém těle dobře napnutá a přiléhající k tělu. Viditelné sliznice a třetí oční víčka musí být pigmentovány černě.

OSRSTĚNÍ
SRST
dlouhá po celém těle, od hlavy po ocas, od hřbetní linie k tlapkám. Na tlamě je kratší. Dosti chundelatá, proto nepřiléhající, spíše chomáčkovitá, netvoří prameny.

BARVA
čistě bílá, bez skvrn a jiných odstínů bílé.

VÝŠKA A HMOTNOST
Výška v kohoutku:  Psi   27 až 30 cm. Feny   25 až 28 cm.
Hmotnost:
od 2,5 do 4 kg.

VADY
jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků má být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni.
   strabismus (šilhavost)

ZÁVAŽNÉ VADY
   výrazná konvergence nebo divergence horních podélných os
   konvexní nosní hřbet (římský nos)
   prognathismus (tj. slabý předkus či podkus), pokud mění vnější vzhled tlamy
   výška pod 25 cm a nad 33 cm u psů a pod 22 cm nebo nad 32 cm u fen.

VYŘAZUJÍCÍ VADY
   agresivita nebo přílišná plachost
   depigmentace nosní houby
   nosní houba jiné barvy než černé
   předkus (spodní čelist delší než horní)
   oboustranná depigmentace očních víček
   skvrna na rohovce
   chybící ocas
   zkrácený ocas, ať už přirozeně nebo uměle
   jakákoliv jiná barva než bílá
   skvrny a tečky

Psi, kteří zjevně vykazují fyzické nebo povahové abnormality, musí být diskvalifikováni.

Pozn.: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.